Association of the New Covenant logo
 • Decrease
 • Increase
Catholic Evangelization Training Center

KATOLICKIE CENTRUM SZKOLENIA EWANGELIZACYJNEGO (KCSE)

CETC logo Katolickie Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego mające siedzibę w Archidiecezji Denver, zostało założone w 1983 roku przez Franciszkańskie Zgromadzenie Sióstr Nowego Przymierza.

Katolickie Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego jest ósrodkiem, który usiłuje wspomagać parafie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz poza ich granicami. Chcemy dostarczyć katolikom umiejętności i narzędzi, by tak przygotowani i umocnieni, byli w stanie dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa z innymi. Wiara pochodzi ze słuchania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, a ta może być usłyszana tylko wówczas, gdy będziemy się nią dzielić. Naszym celem jest pomóc sobie wzajemnie w budowaniu tak dynamicznej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa, że nie będziemy w stanie nie dzielić się Nim z innymi. Poprzez dzielenie się nasza wiara w Boga dynamicznie rozwija się i wzrasta do tego stopnia, że obejmuje każda dziedzinę naszego życia: rodzinę, znajomych, świat, w którym żyjemy i pracujemy oraz znacznie, znacznie więcej.

"O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: 'Twój Bóg zaczął królować'" (Iz 52,7).

W Katolickim Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego wierzymy, że rozwiązania życiowych problemów mogą być odnalezione w ponadczasowych biblijnych zasadach, które wzywają każdego z nas, byśmy byli głęboko zakorzenione w żywej, dynamicznej wierze w Jezusa Chrystusa. Prowadzi nas do dzielenia się wiarą z rodziną, innymi ludźmi w świecie, pośród którego żyjemy i pracujemy.

Tylko Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel naszego świata, może dać nam trwałe zasady, byśmy żyli pełnym życiem.

Ewangelizacja, rozprzestrzenianie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, jest naszym wyzwaniem dla Katolików dzisiaj. KCSE jest odważnym przedsięwzięciem, które może tobie pomóc podjąć to wyzwanie. Jego celem jest umożliwienie szkolenia ewangelizacyjnego:

 • by ułatwić osobiste nawrócenie;
 • by wyposażyć mężczyzn i kobiety w ich parafiach, tak by stali się entuzjastycznymi ewangelizatorami
  • poprzez dostarczenie im praktycznych umiejętności ewangelizacyjnych,
  • z akcentem położonym na relacje: osoba - osoba

 • które ułatwi formowanie ewangelizującej wspólnoty w parafii.

Przeczytaj w świadectwie Susan McCollam w jaki sposób KCSE może zmienić i ubogacić twoje życie.

Sposób podejścia stosowany przez KCSE

To głębokie przekonanie, że każdy z nas może dać jedynie to, co sam posiada. Wyznacza ono szczególne podejście KCSE do szkolenia ewangelizacyjnego.

Głęboka osobista relacja z Jezusem jest tym, czego ludzie naprawdę potrzebują. Zaspokojenie taj potrzeby niesie pragnienie i zdolność dzielenia się Nim z innymi. Aby być ewangelizatorami, potrzebują oni pogłębiania relacji z Panem oraz zanurzania życia w Duchu Świętym.

W Biblii odnajdujemy plan i strategię Mistrza. Najpierw wybrał on kilka osób, pogłębił z nimi relacje przyjaźni, zewangelizował ich, wyszkolił: rozesłal ich, a następnie nadzorował. W końcu zawierzył im misję, która sam podjął, po czym umocnił ich, by pełnili ją w sposób skuteczny poprzez moc Ducha Świętego (Dz 1,5.8).

DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota usiłuje robić to samo.

będziesz uczestniczył w misji ewangelizacji?

Poprzez odkrywanie:

 • bogactwa Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa i osobistego nawrócenia.

Poprzez uczenie się:

 • wyrażania twego osobistego świadectwa o Panu Jezusie prosto i bezpośrednio wobec rodziny, przyjaciół i osób obcych;
 • w jaki sposób wyposażać i przygotowywać liderów świeckich do służby w duchu pokory ludowi Bożemu;
 • służby tym, którzy są poza Kościołem i wyalienowanym/nieaktywnym katolikom oraz wszystkim, którzy potrzebują ewangelizacji (EN 51-57);
 • jak ułatwić formowanie ewangelizującej wspólnoty w parafii.

How To Contact Us Return To Main Menu