Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Go through the door to find out more.

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec..."

"Powtórnie powiedział do nich Jezus "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchaly ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedlem po to, aby owce miały życie i mialy je w obfitości". (J 10,1 - 2.7-10).

(Przejdż przez bramę, aby dowiedzieć się więcej)

How To Contact Us Return To Main Menu