Association of the New Covenant logo
 • Decrease
 • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Misja

Niektóre stwierdzenia użyte w tej części zostały zaczerpnięte z naszej Konstytucji. Chcąc w sposób skrótowy i prosty ukazać naszą misję, możemy określić ją następująco:

 1. Wierzymy, że zostaliśmy powołani do istnienia mocą Ducha Świętego w tym ogromnie ważnym czasie historii, w odpowiedzi na wołanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła Powszechnego - wołanie o nową ewangelizację - NOWĄ w metodach, środkach wyrazu i zapale, która byłaby na tyle dynamiczna, by pociągnąć wielu do tego, by zanieśli Jezusa wszystkim ludziom na cały świecie.

 2. Tak więc, zostaliśmy powołani do tego, aby:

  Podjąć misję bezpośredniej ewangelizacji; aby zanieść całą Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do wszystkich ludzi na wszystkich poziomach: do bogatych, biednych, zubożałych, ograbionych kulturowo, chorych i zdrowych, młodych i starych na całym świecie.

Posługa

 1. Podstawowymi środkami, których używamy, by wypełnić naszą misję są:

  1. Niesienie pojednania wszystkim ludziom: najpierw z Bogiem, a następnie z samym sobą, innymi ludżmi, ze światem (2 Kor 5,17-20).
  2. Modlitwa uzdrowienia oferowana Ludowi Bożemu (Lk 4,18-19).
  3. Pomoc ludziom w doświadczeniu i zrozumieniu obecności Ducha Świętego w naszym życiu (2 Kor 3,4-6).
  4. Tworzenie wspólnoty pośród Ludu Bożego (Dz 2,42-47; Ef 4).
  5. Używanie Procesu DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota - jego metody, materiałów i dynamiki w celu bezpośredniej ewangelizacji.
  6. Wprowadzenie Procesu DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota do tych parafii, w których ks. Proboszcz pragnie posiadać Stowarzyszenie i Proces DZIEJE II w swojej parafii. W ten sposób wszyscy parafianie, którzy chcą, mogą stać się członkami Stowarzyszenia, otrzymać formację, szkolenie w Procesie DZIEJE II oraz nieustannie poglębiać życie w panu poprzez proces formacji permanentnej.
  7. Zostaliśmy wezwani, by poprzez parafialny Proces ewangelizacji DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota budować Kościół jutra, parafię jutra już dzisiaj, oraz by posyłać misjonarzy - ochotników na tereny misyjne, szczególnie na wschód, gdzie tak wielu ludziom nie głoszono jeszcze Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie (RM 40). Mamy czynić to w mocy Ducha Świętego, który każdego z nas uzdalnia do misji poprzez Swoje dary (1Kor 1,12-14).

 2. Każde pokolenie chrześcijan musi znaleźć sposoby i środki, poprzez które wypełni misję niesienia Jezusa Chrystusa innym. W misji bezpośredniej ewangelizacji poprzez Proces DZIEJE II, stosujemy różnorakie środki - posługi, które pomagają ludziom otworzyć się na miłość Jezusa do nich i doświadczyć Jego uzdrawiającej miłości. Każda z tych posług służy ewangelizacji. Wymienimy przynajmniej niektóre:

  1. Parafialne rekolekcje "O uzdrowienie życiowych zranień"
  2. Rekolekcje "Jak słuchać"?
  3. Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym
  4. Rekolekcje pogłębiające "Wzrost w Duchu Świętym"
  5. Rekolekcje "Dary Ducha Świętego i wspólnota"

 3. Posługi podejmowane są w zależności od potrzeb tak, aby ci, których spotykamy w codzienności życia mogli usłyszeć o Jezusie. Zobacz Informacje o Posludze z umieszłzonym kalendarium poszczególnych posług.

How To Contact Us Return To Main Menu