Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Zostań Partnerem Modlitwy

Zapraszam Cię, abyś został "Partnerem Modlitwy" ponieważ modlitwa musi towarzyszyć wszystkiemu, co robimy i być pośród każdego działania, jakie podejmujemy w misji ewangelizacji. Tak więc jest to wezwanie kierowane do osób, by rozważyły możliwość zostania "żołnierzem modlitwy" modlącym się za robotników, którzy pracują pośród żniwa Pana, oraz o nowych robotników. Źgodnie z tym, co mówi Pan: "Źniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje" (Mt 9,37-38).

Przyłącz się do nas jako Partner Modlitwy i módl się przynajmniej 30 minut każdego dnia używając modlitwy własnej lub Biblii. Módl się, by Duch Święty był z każdym nas, którzy jesteśmy aktywnie włączeni w dzieło bezpośredniej ewangelizacji.

Jeśli chcesz zostać Partnerem Modlitwy, proszę o wypełnienie Formularza Partnera Modlitwy umieszczonego niżej. Dziękuję.

Możesz również modlić się jedną lub wszystkimi modlitwami, jakie znajdziesz w naszej broszurze "Modlitwy o zebranie ńniwa". Wróć do Menu Modlitwy, aby odnaleźć je pod hasłem "Modlitwy".

Wypełnij i prześlij "Formularz Partnera Modlitwy".

How To Contact Us Return To Main Menu