Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

MODLITWY O OWOCNE NIWO NA ŻNIWIE EWANGELIZACJI

Wprowadzenie

Gdy Jezus był na ziemi, powiedział swoim uczniom:

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto we Mnie wierzy będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuje, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca" (J 14, 12).

Gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, iż pierwsi uczniowie Jezusa zmartwychwstałego, słabi ludzie, byli w stanie "przewrócić cały świat do góry nogami" (Dz 17,6). Byli w stanie to uczynić, gdyż pozwolili Duchowi Swiętemu by swobodnie w nich działał i z mocą działał przez nich. Byli zanurzeni w Chrystusie.

By skutecznie głosić Królestwo Boże, musimy szukać Jezusa na codziennej modlitwię, przyjmując wszystko, co pragnie nam dać. Mamy poznawać coraz głębiej Jego miłość i moc. Dopiero wówczas możemy doprowadzać innych do Niego.

Oto kilka modlitw ewangelizacyjnych. Zachęcamy do ich odmawiania każdego z was, a szczególnie "Partnerów Modlitwy". Naszą intencją jest, by służyły jako modlitwy dodatkowe i nie były traktowane jako zastępcze za czas, który poświęcamy na osobistą modlitwę.

Gdy przeczytacie te modlitwy, niech wasza modlitwa trwa dalej wlasnymi słowami. Słuchajcie Pana i pozwólcie, by Duch Święty was przygotował i umacniał. Bardzo ważne jest czytanie i roważanie Słowa Bożego. To wszystko uzdalnia nas do tego, by z ufnością wyjść, by przyswoić Panu plon przez dzielenie się wiarą w Jezusa z tymi, których spotkam.

Przyjdź Duchu Święty

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Módlmy się: O Boże, który światłem Ducha Swego pouczasz serca Twoich wiernych, spraw, byśmy poprzez działanie tego samego Ducha mogli otrzymać mądrość i trwale radować się Jego pocieszeniem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa ewangelizatora

Panie Jezu, gdziekolwiek bym nie spojrzał, czy to w moim domu, pracy, kraju, czy na całym świecie widzę ludzi, którzy zadają rany. Wiem, iż gorąco pragniesz odnowy życia Twego ludu, który jest uwięziony i nieszczęśliwy z powodu odejścia od Ciebie. Panie, Ty potrzebujesz tych, którzy Ci pomogą, więc przyjmij mnie.

Wzmocnij, mnie Duchem Świętym - Twoim darem i obietnicą dla tych, którzy pójdą za Tobą i Twoją obecnością w moim sercu. Chcę być posłany do tych złamanych na duchu, którzy rozpaczliwie pragną miłosci i uzdrowienia, podobnie jak ludzie, którzy podążali za Tobą po spieczonych słońcem drogach Izraela wieki temu. Napełnij mnie, Panie, przede wszystkim darem mądrości i rozeznania w zdobywaniu dla Twego Królestwa ludzi o sercach zimnych i zgorzkniałych; ludzi, którzy nie wierzą wcale lub są wobec Ciebie obojętni i nie wiedzą, jak bardzo ich kochasz. Włóż Twoje Słowa w moje usta, działaj przeze mnie pomimo moich ograniczeń, by odnawiać i uzdrawiać chorych na duszy i na ciele. Oczyść mnie, bym mógł Ci słuzyć dobrze.

Kocham Cię, Jezu. Chcę Ci służyć. Wypełnij moje serce mocą Ducha Świętego i spraw, by Jego ogień rozlewał się na moją rodzinę, parafię, kraj i cały świat. Poprzez moje ręce prowadź nadal Swą misję, by "głosić Dobrą Nowinę ubogim, więźniom, głosić wolność" (Lk 4,18), aby wszyscy oni mogli Cię poznać i żyć w Twoim Królestwie na zawsze. Amen.

Modlitwa za niewierzących

Panie Jezu, Ty chodząc po ziemi doświadczałeś wielu przeciwności, ale chyba największą była niewiara i sceptycyzm ze strony tych, z którymi się spotykałeś. Ewangelie mówią nam, iż pierwszym warunkiem, by wejść do Królestwa Ojca Niebieskiego, jest uwierzyć w Ciebie, uwierzyć, iż Ty prawdziwie Jesteś Mesjaszem posłanym przez Ojca dla zbawienia upadłego świata. Biblia mówi też, że wielu ludzi odrzuciło Cię, wyśmiało, a niektórzy posunęli się tak daleko, iż Cię zabili.

Jezu, dzisiaj także tak wielu jest tych, którzy twierdzą, że nigdy nie istniałeś lub, jeżeli, to byłeś jedynie postacią historyczną; jedynie dobrym człowiekiem. Są też Panie tacy, którzy nigdy o Tobie nie słyszeli. Idą przez życie najlepiej, jak umieją, szukając jego sensu lub też ignorują sumienie. Jestem pewien, Panie, iż Ty ciągle mówisz do ich serc i umysłów o prawdzie Ewangelii. Chcesz dotykać duchową ślepotę i gluchotę, tak by Twoje zaproszenie do radości zostało przyjęte. Ty przecież powiedziałeś: "Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości" (J 10,10).

Panie Jezu tak, jak Ty zostałeś przez Ojca posłany, by głosić Ewangelię życia, poślij mnie i wielu innych na swoje żniwo, poślij do niewierzących, by poznali prawdę. Przygotuj już wcześniej ich serca, tak by byli gotowi do przyjęcia ziarna Słowa Twego. Proszę, byś poprzez Ducha Świętego dawał wzrost tym ziarnom aż wydadzą owoc obfity. Amen.

Modlitwa o przymnożenie robotników na żniwo Pana

Panie Jezu, Ewangelie jasno ukazują jak wielka i głęboka była Twoja miłość i troska o wszystkich, których spotykałeś na ziemi, a zwłaszcza o tych, którzy nie wiedzieli, po co żyją i dokąd zmierzają.

"A widząc tłumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł swoim uczniom: "Żniwo, wprawdzie wielki, ale robotników mało. Proście więc Pana Żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje" (Mt 9, 36-38).

Panie, widzę jak przyglądasz się tłumom zagubionych ludzi, a następnie zwracasz się do i pytasz, czy będę jednym z tych, których tak bardzo potrzebujesz. Odpowiadam Ci moim "Tak", Panie, i proszę Ducha Świętego, by pociągnał wielu innych do pracy przy zbieraniu żniwa dla Pana. Panie Jezu, wzbudź ewangelizatorów i daj im moc, by wznieśli Twoje światło w najciemniejsze zakątki świata, odnawiając je we wszystko, by szli i uwalniali pogrążonych w swych grzechach i obojętnych na Twój zbawczy plan. Amen.

© 1981 Siostry Nowego Przymierza Inc.
Udziela się pozwolenia na kopiowanie za powiadomieniem właściciela praw autorskich oraz dystrybucję pod warunkiem, że jest bezpłatna.

MODLITWA ZA CAŁKOWICIE NIEWINNYCH

"Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz Rachel opłakuje swych synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. (Jr 31,15)

Panie Jezu, dawco życia, powierzam w ręce Twoje wszystkie abortowane dzieci, które ograbiono z życia. Polecam Ci szczególnie tych, których zabito poprzez okrutną i brutalną procedurę częściowego porodu. Wraz z Tobą opłakuję ich bezradność, ból i niesprawiedliwość tego barbarzyńskiego aktu zniszczenia życia.

Jezu, proszę, usłysz ich wołanie o pomoc. Uzdrów każde takie dziecko ze zranienia i bólu jakiego doznało w czasie tej makabrycznej egzekucji. Ty, który wiesz wszystko o ich śmierci uzdrów ich wspomnienia ze strachu, poczucia odrzucenia, bólu i niespełnienia.

Daj pokój każdemu z tych dzieci, które nie zaznaje pokoju, przywróć jedność ich rozdartym ciałom, radość przeważających wspomnień, daj miłość ich niewinnym i wrażliwym sercom.

Weź je Panie Jezu do pełni Twego Królestwa, gdzie będą mogły doświadczać Twej miłości i czułości. Amen.


Our Lady of Guadalupe
Intercessor of the Unborn
© 1996 Siostra Jan Nattermann, S. N. C.
Udziela się pozwolenia na kopiowanie za powiadomieniem autora oraz dystrybucję pod warunkiem, że jest bezpłatna.

Zostań Partnerem Modlitwy

How To Contact Us Return To Main Menu