Association of the New Covenant logo
  • Decrease
  • Increase
Catholic Evangelization Training Center

Dokumenty Papieskie

Dla wszystkich zainteresowanych ewangelizacją szczególnie polecamy następujące dokumenty papieskie:

  • Dokument Soboru Watykańskiego II: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Daughters of St. Paul, 50 St. Paul's Ave., Boston, MA 02130; 617-522-8911; 617-522-0875
  • Adhortacja Apostolska O ewangelizacji w świcie współczesnym Papieża Pawła VI, Daughters of St. Paul.
  • Encyklika Evangelium Vitae Papieża Jana Pawła II, Daughters of St. Paul.
  • Encyklika Redemptoris Missio Papieża Jana Pawła II, Daughters of St. Paul.
  • Encyklika Ewangelia życia Papieża Jana Pawła II, Daughters of St. Paul.
  • Adhortacja Apostolska Kościół w Ameryce Papieża Jana Pawła II, Daughters of St. Paul.

Inne Lektury

  • Katechizm Kościoła Katolickiego
  • Chrześcijaństwo na nowo odkryte Vincent J. Donovan, Orbis Books, Maryknoll, N.Y. 10545

How To Contact Us Return To Main Menu